Mzdy

  • Vedenie personálnych údajov pracovníkov /ak vo firme sú zamestnaní pracovníci/, sledovanie dovoleniek, práceneschopnosti, dochádzku pracovníkov
  • Spracovanie miezd – výpočet miezd, výpočet a vypisovanie výkazov za poistné do jednotlivých poisťovní
  • Vedenie mzdových listov
 

 
Zanima.sk - účtovníctvo