Účtovníctvo

  • Vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva / fyzická osoba alebo právnická osba/
  • Vedenie skladového hospodárstva
  • Spracovanie DPH vrátane vypísania Daňového priznania k DPH
  • Na základe Vášho súhlasu komunikujeme s úradmi
  • Účtovnú uzávierku a závierku / s potrebnými zostavami/
  • Vypísanie všetkých daňových priznaní, hlásení a prehľadov.
 

 
Zanima.sk - účtovníctvo